Wedstrijd judoka’s naar Amsterdam

Een aantal van de wedstrijd judoka’s van de Kings uit Akkrum, Feanwalden, Burgum en de Westereen zijn zaterdag 13 mei vertrokken naar Amsterdam om deel te nemen aan het Amsterdam Judo Event. Tegelijk met het reguliere toernooi werd er ook een wedstrijd voor mooiste kata georganiseerd, kata’s zijn een andere stijl van judo die ingestudeerd moet worden en dan zo mooi mogelijk uitgevoerd moet worden.

De dames Rixt Geertsma (Feanwalden), Minke de Ruiter (Westereen) en Annemarie de Bruin (de Westereen) wonnen het goud. Ook Redmer Duiker (Heerenveen) en Omar Rokic (Sneek) wonnen het goud. Brian en Wesley Smid (de Westereen) en Thom Bouwmeester (Heerenveen) wonnen het zilver. Helaas wist Margje Busstra uit Grou geen prijs te winnen.

Post Author: Niels Beres

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *