Examen Uitslagen 1e helft 2018

Locatie Gorredijk

Merle Wit + Blauw
Rinze Wit + Groen
Dylan Wit + Groen
Yassir Wit + Groen
Lys Akinga Wit + Groen
Kick Wit + Groen
Marrit Steenge Wit + Oranje
Seth Hoekstra Wit + Oranje
Roseanne Bijlstra Wit + Groen
Timo Lesterhuis Wit + Oranje
Jesse Wit + Groen
Anouk Wit + Geel
Jurre Steenge Groen
Maarten Brinker Oranje + Blauw
Edo vd Werf Geel + Groen
Svenna Rooker Geel
Thije Honig Geel

Hielko Bouwhuis Wit + Bruin
Damla Kesici Wit + Bruin
Kars Vlietstra Wit + Blauw
Reense Bouwhuis Wit + Blauw
Ids Aking Wit + Blauw

Locatie Akkrum

Nika Jansen Geel + Blauw
Kaja Jansen Wit + Bruin
Menne Wieling Wit + Groen
Senne Koopmans Wit + Groen
Wisse Hoekstra Wit + Groen
Dinther Koopmans Wit + Oranje
Naud de Ridder Wit + Oranje
Bo Witteveen Wit + Oranje
Inge Nijland Wit + Oranje
Bjorn de Roos Wit + Geel
Djurre Akkerman Wit + Geel
Amarins vd Berg Wit + Geel
Wouter Ziel Oranje
Steyn Bos Geel + Bruin
Wester Kamminga Geel + Bruin
Jort vd Meer Geel + Groen
Ruben Matteo Brouwer Geel
Thomas Lemstra Wit + Bruin
Dion Gaaben Xiang Wit + Bruin
Hidde van Steinvoorn Wit + Bruin
Marije Moen Wit + Groen

Locatie Burgum

Mark de Bruin Geel + Oranje
Fokke Andries Storm Geel
Luc de Bruin Geel

Ale Jon Reinders Wit + Bruin
Cornelis Bergsma Wit + Bruin
Gradus Bergsma Wit + Bruin
Jemke de Boer Wit + Bruin
Jonah Tegelaar Wit + Geel
Teije Kingma Groen
Jouke Kingma Groen
Inaya Verharen Groen

Youri Sipma Oranje + Bruin
Elske vd Veen Oranje + Blauw
Samuel Reitsma Oranje + Groen
Edze Tijsma Oranje
Nadja Rokic Geel + Bruin
Jarno Veenstra Geel + Bruin
Rients Tijsma Groen
Theo Tijsma Groen
Sjoerd Postma Groen
Johan Luinstra Groen
Romke Postma Groen

Marijne Groen
Hedzer Bergsma Oranje

Locatie Feanwalden

Friso Elzinga Oranje
Dominique Keizers Oranje
Lieke Elzinga Geel + Bruin
Jayden Dijkstra Geel + Blauw
Jesper de Groot Geel
Marrin Raap Geel
Timo Sijens Geel
Willem Terluin Wit + Blauw
Oane Jan Tijsma Wit + Blauw
Lucia vd Veen Bruin
Daphne de Jong Blauw + Bruin
Mark Klokman Blauw + Bruin
Agnes Elzinga Blauw + Bruin
Ruben Walinga Blauw
Boaz Elzinga Blauw
Minke de Ruiter Groen + Bruin
Thijs Boorsma Groen + Blauw

Locatie Witmarsum

Brecht vd Heide Wit + Oranje
Guusje van Dijk Wit + Oranje
Lennart Wagenaar Wit + Groen
Manno Paans Wit + Groen
Sylvie van Dijk Wit + Bruin
Mica Paulusma Wit + Bruin
Jurjen Postma Geel + Groen
Olaf vd Heide Oranje
Finn O Connor Oranje
Rixt Wester Oranje + Blauw
Jacob Wijnja Oranje + Blauw
Riemer Jelte Buwalda Groen
Amara Buwalda Groen
Duncan vd Heide
Groen + Bruin
Anna Fleur Visser Blauw

Locatie de Westereen

Willem vd Woude Geel
Daniël vd Werf Geel
Thieme Wijbenga Geel

Thijs Ynema Wit + Blauw
Benjamin Dijkstra Wit + Blauw
Hielke Bouma Wit + Blauw
Rik Postma Wit + Blauw
Anne Froukje Rispens Wit + Groen
Lianne Melgers Wit + Groen
Finn vd Heide Wit + Groen
Sem vd Hoek Wit + Groen
Wytze Postma Wit + Groen
Ingrid de Ruiter Wit + Groen
Hailey Wolsing Wit + Groen
Jacob Jesse vd West Wit + Oranje
Marc Hellinga Wit + Geel
Damian Stienstra Wit + Geel
Jurjen Wedzdinga Groen + Blauw
Johan Bart Postma Groen
Senne Veenstra Oranje + Bruin
Ruben Faber Oranje + Bruin
Jetse Postma Oranje
Kris Postma Oranje
Alwin Hoeksma Oranje

Frederik Weening Geel + Bruin
Jarno Jesse Melgers Geel + Groen
Matthijs Koenhen Geel + Groen
Rosalie vd Meer Oranje + Blauw
Ashwin Smits Blauw + Bruin
Auke de Haan Groen + Blauw
Henk vd Veen Groen
Marnick vd Lei Oranje + Bruin
Willianne van Poele Geel + Bruin
Lennart Koenhen Geel + Groen
Quentin Venema Wit + Bruin
Jorian Koenhen Wit + Oranje

Locatie Damwâld

Kornelis Halma Geel
Daan Dijkstra Wit + Blauw
Cris Jansma Wit + Groen
Jayden van der Meer Wit + Groen
Damien van der Meer Wit + Groen
Jodie de Jong WIt + Groen
Joran van der Veen Wit + Groen
Aidan Goedendorp Wit + Oranje
Jan Nijdam (ziek)
Daan plotschouw (dorpsfeest)
Jurre Visser (dorpsfeest)
Siemen Batema Groen + Blauw
Griet Feenstra Blauw
Edwin Veenstra Wit + Groen
Rebecca Veenstra (geblesseerd)

Post Author: Niels Beres

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *